Loading...
Skip to main content

Lịch lãnh đạo 08/10 - 12/10

Lịch làm việc của lãnh đạo TAND tỉnh

THỨ/NGÀY

Đ/c Trần Thanh Hoàng

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Đ/c Nguyễn Ngọc Mai

Hai

08/10

Sáng

Họp lãnh đạo V.v thành lập trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án và lựa chọn Hòa giải viên

Họp lãnh đạo V.v thành lập trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án và lựa chọn Hòa giải viên

Họp lãnh đạo V.v thành lập trung tâm hòa giải đối thoại tại Tòa án và lựa chọn Hòa giải viên

Chiều

Họp Hội đồng Thi hành án tử hình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Ba

09/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

10/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp với Ban pháp chế HĐND tỉnh về giám sát công tác BHXH

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Năm

11/10

Sáng

Nghe Thời sự

Nghe Thời sự

Nghe Thời sự

Chiều

Sáu

12/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc với Tòa Dân sự

Làm việc với Tòa Dân sự

Làm việc với Tòa Dân sự


ácdscv