Loading...
Skip to main content

Giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 4-10, đoàn giám sát của HÐND tỉnh do Trưởng ban văn hóa - xã hội HÐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại một số cơ sở, chợ trên địa bàn TP. Biên Hòa.

http://dongnai.gov.vn/BaoLaoDong/ld_20181005_6.jpg
Đoàn giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Hóa An.

Cụ thể, đoàn đã đến giám sát thực tế tại một số cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm gồm: chợ Hóa An, cơ sở sản xuất bún tươi xã An Hòa, công ty cung cấp suất ăn công nghiệp và cơ sở sản xuất nước đá phường Long Bình Tân. Kết quả giám sát bước đầu cho thấy, hầu hết tại các cơ sở sản xuất, tiểu thương đều được tuyên truyền, tập huấn về an toàn thực phẩm; có giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; qua kiểm tra nhanh mẫu bún tại chợ và cơ sở sản xuất không phát hiện có hàn the, focmon. Tuy nhiên, qua báo cáo cũng như đi thực tế cho thấy, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở còn một số bất cập như: vệ sinh quanh khu vực sản xuất, chế biến, bày bán ở chợ chưa đảm bảo; giấy phép kinh doanh hết hạn, có cơ sở chưa được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh; người sản xuất kinh doanh không khám sức khỏe định kỳ, không mang trang phục bảo hộ khi chế biến thức ăn…

H. Lộc


ácdscv