Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ:Số 40 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại:0233.3855.590 - 0233.3552.463
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Khu Hành Chính UBND huyện Hướng Hóa, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
  • 0233.3782.234
  • Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, Quảng Trị, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị
  • 0233.3750.345
cdscv