Loading...
Skip to main content
  • Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong với việc tổ chức phiên tòa trực tuyến (30/09/2022)

    Thực hiện Công văn số 33/CV-TA ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng.


  • Trao đổi xét xử phiên toà trực tuyến các vụ án (30/09/2022)


  • Một số vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự (27/09/2022)


  • Hợp đồng đặt cọc bảo đảm chuyển nhượng quyền sử dụng đất (19/09/2022)


  • Tùy tiện thu tiền, xác lập hồ sơ giao đất chưa đủ điều kiện, hai cán bộ xã dính lao lý (12/09/2022)


  • Tòa án nhân dân huyện Gio Linh tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến (06/09/2022)


cdscv