Loading...
Skip to main content
  • Bàn về việc tách phần dân sự trong vụ án hình sự. (04/07/2024)

    Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: “Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự”.


  • Quy định Tòa án “hổ trợ đương sự trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ” là phù hợp (08/05/2024)


  • Một số ý kiến đóng góp vào (Dự thảo) Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm về ma túy thay thế Nghị quyết số 01/2001/HĐTP ngày 15/3/2001 (29/03/2024)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến trong TAND và VKSND hai cấp. (04/03/2024)


  • Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm là không có căn cứ pháp luật (22/02/2024)


cdscv