Skip to main content
 • Bàn về biện pháp khiển trách tại Điều 93 BLHS năm 2015 (21/08/2019 08:59:18)

  Biện pháp khiển trách là quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015, có lợi, phù hợp với thực tiễn xét xử về xử lý và miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội dưới 18 tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có những vướng mắc cần tháo gỡ.


 • Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (20/08/2019 10:41:02)


 • Thời hạn, thời hiệu trong hoạt động tố tụng (19/08/2019 09:30:53)


 • Khiếu kiện đòi lại quyền sử dụng đất của công dân, thực tiễn và kiến nghị (17/08/2019 15:07:02)


 • Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự (12/08/2019 15:00:01)


 • Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người và một số bất cập (09/08/2019 14:02:38)


 • Bất cập về hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên (09/08/2019 09:45:48)


 • Di chúc hợp pháp không có công chứng, chứng thực (08/08/2019 15:06:09)


 • Sự cần thiết luật hóa chế định ly thân trong Luật Hôn nhân và Gia đình (08/08/2019 08:30:56)


 • Ban hành một đạo luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (07/08/2019 13:30:25)


cdscv