Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Đông Hà

Image
Nguyễn Xuân Huyến
Năm sinh: 1966
Quê quán: Trung Hải - Gio Linh - Quảng TrịChánh án TAND thị xã Quảng Trị

Image
Phan Thị Hạnh
Năm sinh: 1968
Quê quán: An Ninh - Quảng Ninh - Quảng BìnhChánh án TAND huyện Vĩnh Linh

Image
Trịnh Thị Trung
Năm sinh: 1966
Quê quán: Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng TrịChánh án TAND huyện Gio Linh

Image
Ngô Ngọc Tính
Năm sinh: 1964
Quê quán: Trung Hải - Gio Linh - Quảng TrịChánh án TAND huyện Triệu Phong

Image
Nguyễn Xuân Hải
Năm sinh: 1966
Quê quán: Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng TrịChánh án TAND huyện Hải Lăng

Image
Nguyễn Đức Hoan
Năm sinh: 1972
Quê quán: Hải Phú - Hải Lăng - Quảng TrịChánh án TAND huyện Cam Lộ

Image
Nguyễn Văn Đàn
Năm sinh: 1969
Quê quán: Cam Thành - Cam Lộ - Quảng TrịChánh án TAND huyện Đakrông

Image
Văn Vĩnh Mỵ
Năm sinh: 1967
Quê quán: Hải Phú - Hải Lăng - Quảng TrịChánh án TAND huyện Hướng Hóa

Image
Trần Văn Phương
Năm sinh: 1968
Quê quán: Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trịcdscv