Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Lê Hồng Quang
Năm sinh: 1965
Quê quán: Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng TrịPhó Chánh án

Image
Lê Anh Dũng
Năm sinh: 1961
Quê quán: Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng TrịPhó Chánh án

Image
Nguyễn Thị Hà
Năm sinh: 1967
Quê quán: Cam Hiếu - Cam Lộ - Quảng Trịcdscv