Loading...
Skip to main content

Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII

(04/12/2023 11:03)

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII. Tại điểm cầu TAND tỉnh Quảng Trị, tập thể lãnh đạo, toàn thể công chức và người lao động tham gia.

Hội nghị học tập Nghị quyết diễn ra trong 01 ngày. Đảng viên, công chức và người lao động đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương đảng “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

image

image

Thông qua Hội nghị đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII vào thực tiễn cuộc sống.

BBT.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 87
cdscv