Loading...
Skip to main content

Công tác chuẩn bị thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa.

(02/03/2022 09:22)

Hướng Hóa là huyện miền núi có địa hình phức tạp, có chiều dài hơn 156km đường biên giới tiếp giáp với nước Lào, trên địa bàn đồi núi có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều tiêu cực tác động đến đời sống xã hội, số lượng án qua từng năm thụ lý tăng so với cùng kỳ những năm trước, tính chất vụ án ngày càng phức tạp, phát sinh nhiều tranh chấp mới. Các tranh chấp có giá trị lớn về kinh doanh thương mại, tranh chấp dân sự diễn ra giữa các tổ chức, cá nhân ngày càng phức tạp. Tình trạng ly hôn trong bộ phận gia đình trẻ đang có chiều hướng tăng. Một số vụ án dân sự liên quan đến đất đai chứa đựng nhiều tình tiết phức tạp, khiếu kiện kéo dài.

  Trong năm thi đua 2021, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa đã thụ lý: 285 vụ, việc. Trong đó: Án hình sự: Thụ lý: 83 vụ/109 bị cáo; Án dân sự: Thụ lý là 33 vụ, việc; Án hôn nhân và gia đình: Thụ lý là 154 vụ, việc; đã giải quyết 153/154 vụ, việc; Án Kinh doanh thương mại: Thụ lý là 05 vụ, việc; Án Hành chính: Thụ lý là 01 vụ, việc; Án phá sản: Thụ lý 02 đơn. Từ 01/10/2021 đến tháng 02 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa đã thụ lý 120 vụ, việc tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 10%. Nhưng về mặt nhân sự có sự thay đổi; đó là, đồng chí Chánh án được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. Cho nên, hiện nay Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa chỉ có 02 Thẩm phán trung cấp, 01 Thẩm phán sơ cấp và 04 thư ký; trong khi đó số lượng vụ, việc tăng nên đã ảnh hưởng đến công tác giải quyết án.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2021 với các quy định được thể chế hóa nhằm thu hút, huy động nguồn nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm trong xã hội tham gia phối hợp cùng tòa án tiến hành hòa giải, đối thoại để giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Ngày 16/11/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC về việc Quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Nhận được sự chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và xác định hòa giải đối thoại tại Tòa án sẽ giúp cho tòa án giải quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa đã khẩn trương ban hành kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, công chức tòa án để nói rõ về ý nghĩa, nội dung của bộ luật trên và phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương giới thiệu cán bộ, công chức, tri thức đã nghỉ hưu để xem xét, tuyển chọn làm Hòa giải viên.

Mặt khác, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa đã tận dụng cơ sở vật chất hiện có để sắp xếp, bố trí phòng hòa giải đối thoại; phòng làm việc của Hòa giải viên và mua sắm thêm các trang, thiết bị cần thiết nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án.

image

Để triển khai, thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các kênh thông tin đại chúng, giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hòa giải, đối thoại và đưa Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phương thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tốt nhất, hiệu quả nhất trong đời sống, xã hội.

Đinh Đức Thiện


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1092
cdscv