Skip to main content

Đoàn công tác, khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 33 của Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

(21/08/2019 17:58)

Chiều ngày 21/8/2019, tại Hà Nội, Đoàn công tác, khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 22/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 02/5/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 1359-KH/BCS ngày 14/6/2019 về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã nghiêm túc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 với nhiều hình thức: Tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung của Nghị quyết và Chỉ thị đến cán bộ, công chức và người lao động. Các đơn vị thông tin, truyền thông của Tòa án các cấp thường xuyên phản ánh, cập nhật kịp thời và chính xác về các hoạt động cải cách tư pháp.

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành các Kế hoạch, Chỉ thị, Chương trình hành động đối với từng giai đoạn, đã tổ chức thành công Hội nghị về “Chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân định hướng đến năm 2030, tiến hành tổng kết theo đúng chỉ đạo và yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo những giải pháp liên quan đến nhiệm vụ cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án nhân dân.

nen.jpg

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác, khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư đánh giá cao nội dung Báo cáo của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Báo cáo được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu đề ra, đặc biệt, thể hiện rõ những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác mà hệ thống Tòa án nhân dân đã triển khai, như: Triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án; công khai hóa bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; lựa chọn và áp dụng án lệ…

Ngoài ra, các thành viên Đoàn cũng nêu lên một số vấn đề cụ thể, để cùng Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trao đổi, làm sâu sắc hơn, liên quan tới các nội dung: Tổ chức hoạt động của luật sư; công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; cơ chế tuyển chọn nguồn cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán; sự tham gia của luật sư vào nguồn bổ sung Thẩm phán theo Nghị quyết 49; những giải pháp để tăng cường sự tham gia tố tụng của luật sư tại Tòa án; khó khăn và giải pháp để đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa…

toan canh.jpg

Đoàn công tác, khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 33 của Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị cần làm rõ về nguyên nhân tỷ lệ tham gia tố tụng của luật sư tại Tòa án còn thấp, đặc biệt là các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính; công tác phối hợp xử lý vi phạm của luật sự; về chất lượng xét xử của Tòa án cấp huyện khi mở rộng thẩm quyền; công tác thi hành án đối với tử tù, thủ tục giảm án từ tử hình xuống chung thân; cơ chế phân bổ ngân sách, hỗ trợ kinh phí địa phương…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao Tòa án nhân dân các cấp đã có đóng góp rất lớn trong công tác hoàn thiện chính sách pháp luật. Đặc biệt là việc xây dựng chế định hòa giải, đối thoại tại Tòa án, công khai bản án, nâng cao chất lượng tại phiên tòa, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch… Đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân trong công tác cải cách tư pháp và sẽ nghiên cứu, đề xuất phương hướng và các giải pháp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thay mặt Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác; sẽ quán triệt, chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp tích cực triển khai thành công các nhiệm vụ công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian tới. 

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 323
cdscv