Skip to main content

Chi bộ TAND huyện Vĩnh Linh tổ chức diễn đoàn sinh hoạt với chuyên đề Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Tòa án

(27/05/2019 16:17)

Ngày 25/4/2019 Tòa án Vĩnh Linh tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết 05 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, thực hiện dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Tòa án.

Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo là công việc thường xuyên và hết sức quan trọng trong công cuộc thực hiện cải cách hành chính tư pháp hiện nay tại các cơ quan tư pháp. Trong những năm qua Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh cơ quan thực hiện “quyền tư pháp” trên địa bàn đã tích cực đổi mới tác phong lề lối của cán bộ trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh đó là: Gần dân hiểu dân giúp dân và học dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến Tòa án , công tác tiếp nhận và giải quyết đơn các loại án đạt chất lượng và tuân thủ đúng qui định pháp luật, Tòa án Vĩnh Linh đã thành lập tổ hành chính tư pháp thuộc Văn phòng. Có cán bộ chuyên trách tiếp công dân để nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo đạt hiệu quả rỏ rệt .

Trước năm 2016 công tác tiếp nhận đơn thư giao thư ký tiếp nhận và lãnh đạo trực tiếp giải quyết, điều này gây khó khăn phiền hà cho người dân khi đến Tòa. Lảnh đạo bận họp và công tác khác không có mặt thường xuyên tại cơ quan để xử lý, người dân phải chờ đợi. Thòi gian kéo dài dễ xảy ra tình trạng không khách quan trong khâu tiếp nhận xử lý .

Từ năm 2017 đến nay thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp nên đơn vị Tòa án Vĩnh Linh đã được phân công giao nhiệm vụ tham mưu cho lảnh đạo ngay từ khâu nhận đơn và những đơn đã đủ điều kiện thì tiến hành thụ lý để không vi phạm về thời hạn của pháp luật tố tụng cũng như việc thuận lợi cho người dân khi có việc tại Tòa án. Việc thay đổi cách thức xử lý đơn thư khiếu kiện nêu trên đã góp phần tạo hành lang thuận lợi và hiệu quả trong công tác giải quyết án của đơn vị. Tuy nhiên trong công tác này vẫn còn có những khó khăn, tồn tại đó là: Hiểu biết pháp luật còn hạn chế, tranh chấp phát sinh trong đời sống dân cư đa dạng, phức tạp kéo dài liên quan đến nhiều lĩnh vực , thời gian dài gây khó khăn trong giải quyết đơn. Bên cạnh đó công tác trợ giúp, tư vấn pháp lý của các cá nhân tổ chức mang tính thương mại nhiều nên chất lượng chưa cao, chưa tạo niềm tin cho người dân. Để khắc phục tình trạng này tập thể chi bộ đã sôi nổi thảo luận tìm ra các giải pháp quan trọng nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức khi có công việc liên quan đến Tòa án.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20190514_141553.jpg

Một buổi tiếp công dân.

Chi bộ sinh hoạt chuyên đề.

C:\Users\Admin\Downloads\58378092_1079728925563238_5222634288670834688_n.jpg


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 58
cdscv