Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.182

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.823

Hình sự

873

Dân sự

2.235

Hôn nhân và gia đình

137

Kinh doanh thương mại

36

Hành chính

5

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

70

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv