Loading...
Skip to main content
Nghị quyết 56/NQ-CP

Số ký hiệu:56/NQ-CP

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:04/08/2014

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 56/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ, tổ chức ngày 30, 31 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014:

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực. Giá tiêu dùng tăng thấp; lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao và tiếp tục xuất siêu. Tiến độ thu ngân sách cao hơn cùng kỳ các năm trước. Giải ngân vốn FDI, ODA đạt khá. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi với tốc độ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng vẫn duy trì phát triển tốt. Khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao. Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đạt kết quả tiến bộ bước đầu quan trọng; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống của người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai được đặc biệt quan tâm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có đổi mới tích cực. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh, vẫn còn nhiều khó khăn. Tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, thị trường bất động sản phục hồi chậm. Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành chưa đạt yêu cầu. Việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có nguy cơ phức tạp. Công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế. Tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra. Thiên tai diễn ra phức tạp, nhất là tình hình mưa, lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội nước ta.

Trước mắt, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1259/CĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 2, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan, địa phương kiên trì, nhất quán thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác đã đề ra từ đầu năm; quyết liệt thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ, đặc biệt là Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2014; nỗ lực bằng các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu nền kinh tế; rà soát, có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp của tất cả các khu vực trong cơ cấu kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong đó tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, không để dồn vào thời điểm cuối năm; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi; kiên quyết thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát hoạt động của hệ thống ngân hàng.

- Bộ Công Thương chỉ đạo đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp; rà soát, tập trung nâng cao giá trị sản xuất và năng suất lao động các ngành công nghiệp còn khả năng tăng trưởng cao, nhất là ngành khai thác khoáng sản và công nghiệp chế tạo, chế biến; phát triển, mạnh và khuyến khích tiêu thụ trong nước để tăng tổng cầu; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng, tìm kiếm thị trường xuất khẩu; thúc đẩy đàm phán và sớm ký kết các hiệp định kinh tế, thương mại để đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một thị trường; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, nhất là đối với mặt hàng rượu, thuốc lá, phân bón; kiểm soát chặt chẽ hiệu quả hoạt động của các lối mở qua biên giới, hoạt động tạm nhập tái xuất.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn khả năng phát triển; chỉ đạo sản xuất lúa gạo bảo đảm nguồn cung xuất khẩu; triển khai kế hoạch chăn nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là chăn nuôi ngắn hạn; tăng cường phòng chống dịch bệnh nguy hiểm xảy ra đối với gia súc, gia cầm; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với kiểm soát chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ xuất khẩu; khuyến khích sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các phương án đối phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thực hiện các giải pháp huy động, xúc tiến, khuyến khích đầu tư xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án FDI, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát tình hình, nhu cầu và phương án xử lý vốn đối ứng các dự án ODA, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đầu tháng 8 năm 2014.

- Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, chiếm đoạt thuế; chống chuyển giá, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét tổ chức lại mô hình cửa hàng miễn thuế và khu phi thuế quan, xử lý buôn lậu qua biên giới, điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu phân bón; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phân bón; bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở; phối hợp với Ủy ban Dân tộc bố trí kinh phí thực hiện chính sách dân tộc; phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp tục thực hiện lộ trình và minh bạch cơ chế giá thị trường đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

- Bộ Giao thông vận tải tăng cường giám sát chất lượng và đôn đốc tiến độ thi công các dự án, công trình giao thông trọng điểm; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình trạng quá tải tại một số cảng hàng hóa; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tải trọng các phương tiện vận tải, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác kiểm soát tải trọng, bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, an toàn trên các tuyến đường bộ, cảng biển.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở tránh lũ đồng bào miền Trung; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết liệt triển khai có hiệu quả gói tín dụng hỗ trợ nhà ở.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; thực hiện các chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các di sản; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch, an toàn cho khách du lịch.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là việc hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị mất nhà cửa do mưa lũ; triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện các chính sách, đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; phối hợp với Bộ Ngoại giao thường xuyên nắm tình hình, chủ động có phương án bảo đảm an toàn cho lao động Việt Nam tại Li-bi.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo kế hoạch triển khai năm học mới; khẩn trương hoàn thiện để công bố phương án chính thức tổ chức kỳ thi quốc gia làm căn cứ cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh, đại học, cao đẳng trước khai giảng năm học 2014-2015.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chương trình tổng thể, cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó tập trung xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; khẩn trương trình ban hành Nghị định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013; triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công lập; khẩn trương hoàn thành đề án hỗ trợ nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hướng dẫn cụ thể việc xét tặng hoặc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai luật tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; cùng các bộ, cơ quan, địa phương tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài; tổ chức tiếp công dân theo quy định, chủ động đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện thanh tra và công bố kết luận thanh tra, đồng thời kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo duy trì và chủ động các phương án bảo vệ chủ quyền; tiếp tục thực hiện kiên cố hóa, bảo đảm an toàn cho các nhà giàn trên biển; sẵn sàng triển khai công tác phối hợp phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng Quân đội phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống phá; thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm ma túy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực lợi thế của địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo kiểm soát tải trọng các phương tiện vận tải, xử lý nghiêm các tiêu cực, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những sai phạm trong công tác quản lý tải trọng trên địa bàn.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan chủ động cung cấp thông tin; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và nhân dân đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

2. Về giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp:

Để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ thống nhất thực hiện các giải pháp về thuế do Bộ Tài chính đề xuất. Giao Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, căn cứ thẩm quyền của Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, số 83/2013/NĐ-CP, số 209/2013/NĐ-CP, số 218/2013/NĐ-CP, trình Chính phủ ban hành theo thủ tục rút gọn.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

3. Về việc Công ty tài chính quốc tế tiếp tục cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam:

Để thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam trong thời gian tới; trên cơ sở xem xét năng lực và quá trình hoạt động của Công ty tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho phép Công ty tài chính quốc tế tiếp tục cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn và thực hiện các thủ tục theo quy định.

4. Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế:

Để đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội cho phát triển lĩnh vực y tế, giảm quá tải bệnh viện, tăng số giường bệnh và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chính phủ thống nhất:

a) Thực hiện các mô hình và một số cơ chế chính sách theo đề nghị của Bộ Y tế tại các Tờ trình số 803/TTr-BYT và số 804/TTr-BYT ngày 25 tháng 7 năm 2014.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, xin ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 8 năm 2014.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định cho việc thực hiện Nghị quyết.

b) Đồng ý kéo dài lộ trình cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động cho các bệnh viện theo Nghị định 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

5. Về việc phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế:

Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20 tháng 8 năm 2014.

6. Về áp dụng Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ:

Chính phủ thống nhất áp dụng: Đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đến tuổi nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01 tháng 7 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015 đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, được làm thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định tại Nghị định này.

7. Về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi):

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

8. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:

Chính phủ thống nhất nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng: Chưa đưa mặt hàng nước ngọt có ga không cồn vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; quy định điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, bia nhưng phải theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế để bảo đảm vừa góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng vừa tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

9. Về dự án Luật thú y:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

10. Về dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

11. Về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

12. Về dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường:

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh bảo đảm phù hợp với Luật bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

13. Về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi):

Chính phủ thảo luận và thống nhất về mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh và những nội dung cơ bản của dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến thành viên Chính phủ; đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần xây dựng thành các phương án; tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Bộ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). KhT 240

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Nghị quyết 56/NQ-CP

Số ký hiệu 56/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Lĩnh vực
Hành chính
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 04/08/2014
Ngày có hiệu lực 04/08/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 3706

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv